OnDemand

OnDemand-utbildning

Dokumentation i äldreomsorgen

Varför blir människor aggressiva? När/var sker detta? Vad kan göras för att förebygga aggressionerna?Hur ska det ske konkret? Detta är frågeställningar som kommer att belysas och tas upp i utbildningen. Tillsammans med konkreta exempel och enkla handfasta modeller, kan hot och våldsincidenter till stor del förebyggas. Ett bra sätt att skapa trygga medarbetare och en trygg arbetsmiljö!

OnDemand-utbildning

God och nära vård i praktiken – Konferens 8 oktober

Omställningen till god och nära vård och omsorg utmanar nuvarande strukturer, arbetssätt och maktförhållanden. Ta del av denna inspirationsdag från PikuRegion fylld med spännande talare och nya perspektiv! Denna konferens fördjupar intentionerna och inspirerar med ”best practice” från olika verksamheter som är goda förebilder redan idag! Allt för att göra er utveckling av en god och nära vård så bra som möjligt.

OnDemand-utbildning

Framtidens socialtjänst del 2: Analys och konsekvenser av en ny socialtjänstlag

I slutet av augusti presenteras förslag till ny socialtjänstlag av regeringens särskilda utredare Margareta Winberg. Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Översynen ska leda till en lagstiftning som bland annat underlättar effektiva insatser. Lagstiftningen ska ta tillvara medarbetarnas kompetens och fokusera på kärnverksamheten. Utredarens förslag ska höja kvaliteten utan att leda till ökade kostnader.

Så var det tänkt – men hur blir det för kommunerna och dess medborgare?
Vilka möjliga konsekvenser av ny Socialtjänstlag enligt utredningens förslag kan vi skönja?
Vad blir de stora skillnaderna för kommunernas del och blir handläggningen enklare?

OnDemand-utbildning

Att förebygga hot och våld i arbetsmiljön

Varför blir människor aggressiva? När/var sker detta? Vad kan göras för att förebygga aggressionerna?Hur ska det ske konkret? Detta är frågeställningar som kommer att belysas och tas upp i utbildningen. Tillsammans med konkreta exempel och enkla handfasta modeller, kan hot och våldsincidenter till stor del förebyggas. Ett bra sätt att skapa trygga medarbetare och en trygg arbetsmiljö!

OnDemand-utbildning

Demensbyn

Välkommen till en föreläsning med Annette Söby som är projektledare för Demensbyn i Danmark. Annette kommer att berätta om idén som började med ett studiebesök i Holland och hur det hela sedan tog sin form i Svendborg. Demensbyn – ett värdigt liv med kvalitet eller en inhägnad låtsasvärld?

OnDemand-utbildning

Framtidens Socialtjänst

Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Översynen ska leda till en lagstiftning som bland annat underlättar effektiva insatser. Lagstiftningen ska …

OnDemand-utbildning

En mer likvärdig skola

– minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28) Utredningen, SOU 2020:28, hade i uppdrag att föreslå ändringar i skolval och skolfinansiering för ökad likvärdighet i skolan. Vad föreslår utredaren och …

OnDemand-utbildning

Motiverande svåra samtal

för en positiv utveckling Samtalet är ett av våra absolut viktigaste verktyg för att samla, sprida och ge information. Information som vi behöver för att få kunna skaffa oss såväl …

OnDemand-utbildning

God mat på äldre da´r

Rätt mat och näring är avgörande för äldre. För lite eller fel mat kan få lika förödande konsekvenser som fel läkemedel för någon som är sjuk eller gammal. (Socialstyrelsen) Socialstyrelsens …

OnDemand-utbildning

Förändringsledning

Det enda som är konstant är förändring, brukar man säga. I alla organisationer utvecklas ständigt processer och arbetssätt. Som ledare i förändring behöver du både planera, förstå hur människor reagerar …