Pikus DigiKurser

för baspersonal inom vård och omsorg

Våra digitala utbildningar betyder att din kommun kan
fortsätta att utveckla personal och verksamheter
även i ekonomiskt dystra tider och dessutom förbli en attraktiv arbetsgivare!

Några fördelar:

  • Många utbildningar för en mycket låg kostnad.
  • Ni kan vara med och bestämma innehåll.
  • Utbildarna håller hög klass.
  • Obegränsad tillgång till utbildningarna under ett helt år.
  • Medarbetarna kan delta i utbildningarna när de själva vill.
  • Medarbetarna kan se ett eller flera korta avsnitt i taget. 
  • Utvecklingsarbetet kan styras effektivare.
  • Enkelt och användarvänligt.
  • Uppföljning och statistik.

DigiKurs erbjuder många utbildningar till en fast, årlig kostnad per anställd. Verksamheten får obegränsad tillgång alla utbildningar under 12 månader
Användaren får ett diplom efter varje utbildning, Varje utbildning är uppdelad i ett antal avsnitt som du kan se när det passar dig. Utbildarna är utvalda för sin specialistkompetens. Utbildningarna har spelats in i studio och håller hög ljud- och bildkvalitet 

Vi spelar kontinuerligt in mer material för DigiKurs, som kund kan ni påverka utbudet. Vi kan bland annat erbjuda kurser inom:

Akutsjukvård
Anatomi och fysiologi
Anhörigperspektiv
Arbetsmiljöfrågorna på din arbetsplats
Att arbeta med tolk – när och hur?
Att bli äldre med intellektuell funktionsnedsättning
Barnkonventionen
Basala hygienrutiner
Belastningsergonomi
Bemötande LSS
Brandskydd på jobbet – grundkurs
Demensbyn i Svendborg, Danmark
Demensvård
Dokumentation och genomförandeplaner
FN:s konvention om funktionsnedsättning
Framgångsrikt ledarskap i offentlig sektor
Förebygg sämre mående hos personer inom LSS
Förändringsledning (change management)
GDPR, dataskyddsförordningen
Grundläggande arbetsrätt, LAS och MBL
HLR
Hot och våld i arbetsmiljön
Introduktionskurs för vikarier
Ledarskap i personcentrerad vård
Ledarskap på distans 
Ledarutbildning BAS
Lex Maria
Lex Sarah
Livsmedelshygien
Lyftteknik
Lågaffektivt bemötande
Motiverande svåra samtal
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – en orientering
Palliativ vård
Patientsäkerhet – PSL
Personcentrerad vård – vad är det?
Personlig assistent – en möjliggörare!
Projektledning och projektarbete
Psykisk ohälsa hos äldre
Rättshaverister – hur möter vi dem?
Sekretess och tystnadsplikt i vård och omsorg
Självmordsprevention, depression, riskbedömning samt självskadebeteenden
Smärta hos äldre – vad bör man tänka på?
Social dokumentation
Socialrätt – få koll på lagen
Sorgebearbetning
Stresshantering i vården
Svåra samtal
Sårvård
Traumabehandling
Uppkopplad eller avkopplad inom vården
Vårdbedömningar via telefon