OnDemand-utbildning

En mer likvärdig skola

– minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28) Utredningen, SOU 2020:28, hade i uppdrag att föreslå ändringar i skolval och skolfinansiering för ökad likvärdighet i skolan. Vad föreslår utredaren och …