OnDemand-utbildning

Framtidens socialtjänst del 2: Analys och konsekvenser av en ny socialtjänstlag

I slutet av augusti presenteras förslag till ny socialtjänstlag av regeringens särskilda utredare Margareta Winberg. Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Översynen ska leda till en lagstiftning som bland annat underlättar effektiva insatser. Lagstiftningen ska ta tillvara medarbetarnas kompetens och fokusera på kärnverksamheten. Utredarens förslag ska höja kvaliteten utan att leda till ökade kostnader.

Så var det tänkt – men hur blir det för kommunerna och dess medborgare?
Vilka möjliga konsekvenser av ny Socialtjänstlag enligt utredningens förslag kan vi skönja?
Vad blir de stora skillnaderna för kommunernas del och blir handläggningen enklare?

OnDemand-utbildning

Framtidens Socialtjänst

Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Översynen ska leda till en lagstiftning som bland annat underlättar effektiva insatser. Lagstiftningen ska …