OnDemand-utbildning

God och nära vård i praktiken – Konferens 8 oktober

Omställningen till god och nära vård och omsorg utmanar nuvarande strukturer, arbetssätt och maktförhållanden. Ta del av denna inspirationsdag från PikuRegion fylld med spännande talare och nya perspektiv! Denna konferens fördjupar intentionerna och inspirerar med ”best practice” från olika verksamheter som är goda förebilder redan idag! Allt för att göra er utveckling av en god och nära vård så bra som möjligt.

OnDemand-utbildning

Framtidens socialtjänst del 2: Analys och konsekvenser av en ny socialtjänstlag

I slutet av augusti presenteras förslag till ny socialtjänstlag av regeringens särskilda utredare Margareta Winberg. Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Översynen ska leda till en lagstiftning som bland annat underlättar effektiva insatser. Lagstiftningen ska ta tillvara medarbetarnas kompetens och fokusera på kärnverksamheten. Utredarens förslag ska höja kvaliteten utan att leda till ökade kostnader.

Så var det tänkt – men hur blir det för kommunerna och dess medborgare?
Vilka möjliga konsekvenser av ny Socialtjänstlag enligt utredningens förslag kan vi skönja?
Vad blir de stora skillnaderna för kommunernas del och blir handläggningen enklare?

OnDemand-utbildning

Att förebygga hot och våld i arbetsmiljön

Varför blir människor aggressiva? När/var sker detta? Vad kan göras för att förebygga aggressionerna?Hur ska det ske konkret? Detta är frågeställningar som kommer att belysas och tas upp i utbildningen. Tillsammans med konkreta exempel och enkla handfasta modeller, kan hot och våldsincidenter till stor del förebyggas. Ett bra sätt att skapa trygga medarbetare och en trygg arbetsmiljö!