OnDemand-utbildning

Framtidens Socialtjänst

Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Översynen ska leda till en lagstiftning som bland annat underlättar effektiva insatser. Lagstiftningen ska …

OnDemand-utbildning

En mer likvärdig skola

– minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28) Utredningen, SOU 2020:28, hade i uppdrag att föreslå ändringar i skolval och skolfinansiering för ökad likvärdighet i skolan. Vad föreslår utredaren och …

OnDemand-utbildning

Motiverande svåra samtal

för en positiv utveckling Samtalet är ett av våra absolut viktigaste verktyg för att samla, sprida och ge information. Information som vi behöver för att få kunna skaffa oss såväl …

OnDemand-utbildning

God mat på äldre da´r

Rätt mat och näring är avgörande för äldre. För lite eller fel mat kan få lika förödande konsekvenser som fel läkemedel för någon som är sjuk eller gammal. (Socialstyrelsen) Socialstyrelsens …

OnDemand-utbildning

Förändringsledning

Det enda som är konstant är förändring, brukar man säga. I alla organisationer utvecklas ständigt processer och arbetssätt. Som ledare i förändring behöver du både planera, förstå hur människor reagerar …