Fallet Lilla Hjärtat

Analys och konsekvenser av IVOs granskning och skarpa kritik av kommunens hantering.

Vad måste bli vår lärdom av fallet om Lilla Hjärtat i Norrköping, och hur undviker vi fler tragedier som denna?

Tid 1 h 47 min
Föreläsare: Annika Staaf
Pris: 2000 kr

Vad måste bli vår lärdom av fallet om Lilla Hjärtat i Norrköping, och hur undviker vi fler tragedier som denna? Välkommen till en högaktuell föreläsning som hjälper er i det fortsatta arbetet!

På utbildningen möter du en av Sveriges främsta experter på området, Annika Staaf. Hon belyser de faktiska omständigheterna som framkom vid domstol och, vilka brister i utredningen som borde ha uppmärksammats samt inte minst den kritik som IVO meddelade ansvarig kommun efter kammarrättens beslut om att tvångsvården skulle upphöra.

Dessutom går vi igenom hur olika rättsliga möjligheter kan användas av socialtjänsten såsom ingripande vid hembesök, omedelbart omhändertagande, skyddsbedömningar och i det mer övergripande pespektivet, vårdnadsöverflyttning, adoption, flyttningsförbud, uppföljningar och likande.

Du kommer få högaktuell expertiskunskap om samtida regleringar på de områden som behandlas. Utöver detta får du veta vad som ligger i förslag till ny LVU och ny SoL.

Föreläsare

Annika StaafAnnika Staaf är jur kand och fil dr i rättssociologi samt docent i socialt arbete inriktning rättsvetenskap vid Fakulteten för Hälsa och samhälle, Malmö Universitet. Hon har en flerårig undervisningserfarenhet i förvaltningsrätt, särskilt socialrätt och hälso- och sjukvårdsrätt, men även i mänskliga rättigheter och offentligrättsliga principer vid flera lärosäten och på olika myndigheter. Annika har även författat ett flertal läroböcker och vetenskapliga artiklar.

Målgrupp

  • Personal i socialtjänst och hälso- och sjukvård som arbetar med barn och ungdomar
  • Ansvariga politiker

Pris:
2000 kr ex moms/användarlicens.
Grupplicenser på minst 10 personer får 15% rabatt
Grupplicenser på minst 50 personer får 25% rabatt

Licensen gäller i 14 dagar från att inbjudan till utbildningsplattformen skickats ut/beställningen bekräftats.

Ni får en personlig inloggning via mail senast dagen efter beställning.