Att förebygga hot och våld i arbetsmiljön

Specialinriktning mot öppna/offentliga verksamheter

Hot och våldsincidenter förekommer i ökad utsträckning inom serviceyrken och en viktig faktor att hantera dessa incidenter är kunskap och förståelse för dess drivkrafter.

  • Varför blir människor aggressiva? När/var sker detta?
  • Vad kan göras för att förebygga aggressionerna?
  • Hur ska det ske helt konkret?

Detta är frågeställningar som kommer att belysas och tas upp i utbildningen.

Tillsammans med konkreta exempel och enkla handfasta modeller, kan hot och våldsincidenter till stor del förebyggas. Ett bra sätt att skapa trygga medarbetare och en trygg arbetsmiljö!

Utbildare 

Sigvard Persson, Leg. psykolog

Leg psykolog Sigvard Persson

Lärare och handledare i Transaktionsanalys vid SITA (Scandinavian Institute for Transactional Analysis), Göteborg.

Målgrupp

Alla som i sitt arbete kan ha behov och intresse av ökad kunskap och insikt inom ämnesområdet för att ha beredskap inför våldssituationer samt förtroendevalda.

Innehåll

Ur innehållet bl a;

  • Hot och våld i arbetsmiljön
  • Varför blir man aggressiv?
  • Attityder i mötet – en modell för bemötande
  • Konflikter – konfliktmönster
  • Hur kan man trappa upp eller ned konflikter?
  • Riskmodell för hot och våld
  • Vad säger lagen?

Pris:
2000 kr ex moms/användarlicens.
Grupplicenser på minst 10 personer får 15% rabatt
Grupplicenser på minst 50 personer får 25% rabatt

Licensen gäller i 14 dagar från att inbjudan till utbildningsplattformen skickats ut/beställningen bekräftats.

Ni får en personlig inloggning via mail senast dagen efter beställning.