Dokumentation i äldreomsorgen

Det är en konst att både se och dokumentera en vårdtagares individuella behov. I kursen går vi igenom hur vi kan arbeta för att formulera informativa och användbara genomförandeplaner men även fortlöpande anteckningar. Språkets centrala roll i dokumentationsarbetet kommer också att belysas.

Du får ta del av aktuell kunskap om den rättsliga regleringen på de områden som behandlas.

·        Vilka lagar styr den sociala dokumentationen?

·        Vad säger Socialstyrelsen?

·        Vad är bindande föreskrifter och vad är allmänna råd?

·        Hur kan vi synliggöra vårdtagarens bakgrund och intressen, vardag och rutiner?

·        Hur kan vi sätta ord på praktiskt omsorgsarbete – en utmaning?

·        Vem eller vilka skriver vi för?

·        Hur väljer vi ut tillräcklig och väsentlig information?

·        Hur ser en bra text ut?

·        Hur väljer vi orden så att ingen blir sårad eller kränkt?

·        Hur beaktas etik och integritet och hur behandlas detta rättsligt?

·        När kan man bli anmäld och vad innebär Lex Sarah och Lex Maria?

Utbildare 

Annika Staaf, universitetslektor, Malmö Universitet

Annika är jur kand och fil dr i rättssociologi samt docent i socialt arbete inriktning rättsvetenskap vid Fakulteten för Hälsa och samhälle, Malmö Universitet. Hon har en flerårig undervisningserfarenhet i förvaltningsrätt, särskilt socialrätt och hälso- och sjukvårdsrätt, men även i mänskliga rättigheter och offentligrättsliga principer vid flera lärosäten och på olika myndigheter. Annika har även författat ett flertal läroböcker och vetenskapliga artiklar.

Pris:
2 000 kr ex moms/användarlicens.
Grupplicenser på minst 10 personer får 15% rabatt
Grupplicenser på minst 50 personer får 25% rabatt

Licensen gäller i 30 dagar från att inbjudan till utbildningsplattformen skickats ut/beställningen bekräftats.

Ni får en personlig inloggning via mail senast dagen efter beställning.