Att arbeta och leda på distans

Efter våren 2020 och Coronapandemin har hem- och distansarbete verkligen brutit igenom.

De verktyg som har funnits men inte fullt ut utnyttjats har nu snabbt blivit norm. Tecknen har funnits tidigare, medarbetare har mejlat varandra istället för att faktiskt bara fråga kollegan som suttit bredvid. Digitala möten har funnits men inte varit grundläget. Nu har digitaliseringen fått en skjuts framåt av nödvändighet, teknikskiftet har snabbt tvingats fram. Om vi drar utvecklingslinjen framåt kommer trolig-en de fysiska mötena att vara undantaget och de digitala mötena blir norm. Kontorstid kommer att vara undantaget och arbete hemma eller på fältet blir norm.

Hur blir förväntningarna när medarbetarna agerar norm och en närvarande chef blir undantaget? Vad är viktigt att fokusera på för att agera utifrån de kraven? Hur kan vi arbeta och leda på distans?

I utbildningen fokuserar vi på de frågorna som håller kvar kraft i organisationen. Vikten av att tydliggöra våra skilda tankekartor, vilket uppdrag vi har i vår roll som anställda, hur och varför vi arbetar i grupp, självkänslan – min och organisationens, målstyrning och motivation. Hur ni kan effektivisera ert arbete för att fortsatt hålla fokus och driv. Du får också en inblick och genomgång av vad aktuell forskning trycker på som viktiga hörnstenar i ett starkt ledarskap och framgångsfaktorer när allt inte går att planera för eller veta i förväg.

Utbildare:

Lars JO Larsson

Lars JO Larsson
Lars J O Larsson är en av Sveriges mest slitstarka föreläsare med över tjugo års erfarenhet av uppdrag för näringsliv och offentlig förvaltning inom kommunikation och ledarskap. Nämn en bransch, nämn en kommun, nämn en myndighet eller verk – han har varit där. Lars har stor erfarenhet av ledarskapsfrågor och ledarskapsdilemman.

Målgrupp

Chefer, ledare, teamledare och andra nyckelpersoner med ledningsansvar.

Innehåll

 • Från Eyjafjallajökull till Covid-19
 • Hur vi behåller drivet när vi inte ses
 • Digitala möten för minskad sårbarhet
 • Vikten av att hålla en gemensam hållning utåt
 • Agera hellre än reagera
 • Laga efter läge – att hålla ”good enough”
 • Vad vinner vi på distansarbetet, vad förlorar vi?
 • Distansarbete: här ökar fokus och här ökar distraktionerna
 • Långtidseffekter på organisationen, gruppen, individen
 • Håll extra fokus på kunskapsöverföring – låt mitt bästa bli ditt bästa
 • Bra möteskultur än mer viktigt på distansplattformar
 • Vad vi alla behöver men högre krav nu… SCARF-modellen
 • Medarbetarskap, medlarskap, självledarskap
 • När tillitsbaserat ledarskap är ställt på maxvolym
 • Coachande förhållningssätt allt mer viktigt när vi faktiskt inte har någon möjlighet att vara ständigt närvarande

Pris:
2 500 kr ex moms/användarlicens.
Grupplicenser på minst 10 personer får 15% rabatt
Grupplicenser på minst 50 personer får 25% rabatt

Licensen gäller i 14 dagar från att inbjudan till utbildningsplattformen skickats ut/beställningen bekräftats.

Ni får en personlig inloggning via mail senast dagen efter beställning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *