Demensbyn

Demensbyn – ett värdigt liv med kvalitet eller en inhägnad låtsasvärld?

Det handlar om att leva ett värdigt liv med god livskvalitet. Det är så man i Danmark vill ta hand om den allt ökande andelen av befolkningen som får demens.

Är det inte så vi resonerar även i Sverige? Jo, självklart – men danskarna ligger kanske ett steg före och provar nya boendemöjligheter i form av särskilda demensbyar.

Danmark öppnade landets första Demensby mitt den danska småstaden Svendborg redan 2016. Det är ett inhägnat område där boende med minnesproblem tryggt ska kunna röra sig och ha tillgång till en meningsfull vardag. Inomhus finns ett ”ströget” med bl a skönhetssalong, herrum, musikrum, motionsrum, café, affär och secondhandbutik.

Ett 1,5 m högt staket omger den stora trädgården där det bl a finns en porlande damm, hönshus, husvagn, växthus, snickarverkstad. Området är inhägnat men inte låst. De boende kan gå ut ur byggnaderna när de vill eller röra sig fritt i hela området.

Allt detta för att försöka återskapa ett vardagsliv som man hade innan man fick diagnosen.

Välkommen till en föreläsning med Annette Söby som är projektledare för Demensbyn. Annette kommer att berätta om idén som började med ett studiebesök i Holland och hur det hela sedan tog sin form i Svendborg, Danmark.

Målgrupp

Chefer, förtroendevalda och medarbetare som har intresse av att utveckla demensvården.

Medverkande 

Annette Söby är leg. sjuksköterska och har varit chef för två olika vårdcentraler och är sedan 2016 projektledare på Bryghuset, Svendborg demensby. Annettes passion är att se till att de äldre inspireras och har tillgång till ett stort utbud av aktiviteter, fester och vardagliga sysslor. Det handlar om att se den enskilda människan bakom sjukdom och beteende och att ta reda på vad som är meningsfullt för individen och att därigenom stötta det friska hos honom/henne.

Innehåll

Varför byggde vi en Demensby? (bakgrunden och processen, vår vision)
Vad är skillnaden på ett vanligt särskilt boende och en Demensby?
Frivillighet
Vår omsorgsfilosofi – Tom Kidwood
Utbildning av personalen i ”Demens i praktiken”
Samarbete med forskningsteam

Föreläsningen är på danska.

Pris:
2000 kr ex moms/användarlicens.
Grupplicenser på minst 10 personer får 15% rabatt
Grupplicenser på minst 50 personer får 25% rabatt

Licensen gäller i 14 dagar från att inbjudan till utbildningsplattformen skickats ut/beställningen bekräftats.

Ni får en personlig inloggning via mail senast dagen efter beställning.