Missbruk, trauma och samsjuklighet

Utbildningen vänder sig till de personalgrupper som möter patienter, brukare och klienter med psykisk störning och missbruksproblematik samt deras arbetsledare/chefer

Trauma är den enskilda faktorn som är mest länkad till missbruk enligt internationell forskning.

Ändå finns det nästan aldrig med i svensk missbrukvård, vare sig i planering eller behandling. Detta är en katastrof. Om traumat inte behandlas kommer det att finnas kvar och ständigt skapa en påtaglig återfallsrisk och t o m i bästa fall blir det till ett livslångt lidande för klienten. Trauma är också den viktigaste faktorn bakom andra psykiska störningar såsom personlighetsstörningar, psykoser m m och dessa är i sin tur länkade till missbruket och den misär detta medför. En annan viktig faktor som inte får den uppmärksamhet som den förtjänar är anknytningsstörningar. De flesta som har ett svårt missbruk har inte en enda person som de kan lita på i sitt nätverk och är helt oförmögna att bygga upp tillitsfulla relationer. Detta är ett avgörande hinder för rehabilitering .

Stefan Sandström

Stefan Sandström har arbetat med beroendeproblematik i mer än 35 år i Sverige och i Finland på HVB, som terapeut, handledare och utbildare. Stefan är också författare till många böcker och just nu aktuell med ”Missbruk, trauma och samsjuklighet” (Gothia förlag 2019).

Utbildningens längd: Ca: 1 timme 25 min

Pris:
2 000 kr ex moms/användarlicens.
Grupplicenser på minst 10 personer får 15% rabatt
Grupplicenser på minst 50 personer får 25% rabatt

Licensen gäller i 30 dagar från att inbjudan till utbildningsplattformen skickats ut/beställningen bekräftats.

Ni får en personlig inloggning via mail senast dagen efter beställning.