LAS-utredningen presenteras

– för dig som är HR inom kommun och region

LAS-utredningen, En moderniserad arbetsrätt (SOU 2020:30) kommer att innebära arbetsrättsliga förändringar inom kommuner och regioner.

Nyligen presenterades utredningen En moderniserad arbetsrätt (SOU 2020:30). Redan innan utredningen presenterades startade debatten om dess innehåll, både från arbetsmarknadens parter och politiker i både regering och opposition.

Utredningens förslag kommer, om de genomförs, att få konskevenser för en del arbetsrättsliga frågor inom kommun och region. Förslagen innebär bland annat möjlighet till undantag från turordning, förändrade regler avseende ogiltigförklaring av uppsägning, tillräckliga kvalifikationsbegreppet i samband med omplacering samt skyldighet för arbetsgivaren att tillhandahålla skälig kompetensutveckling. Det kommer också att uppstå en del tolkningsmässiga svårigheter som sannolikt måste prövas i domstol.

Dagens föreläsning syftar till att medvetandegöra HR om utredningens förslag och arbetsrättsliga konsekvenser inom kommun och region.. Ta del av denna livesända, extrainsatta föreläsning via din dator!

Medverkande 

Georg Frick

Georg Frick är expert på praktisk arbetsrätt, författare, rådgivare och arbetsgivarkonsult och en av Sveriges mest uppskattade utbildare. Han anlitas av många företag, kommuner, landsting och kommunala bolag för rådgivning och utbildning. Georg har skrivit flera böcker inom området arbetsrätt och lön.

Målgrupp

HR-chefer och HR-personal inom kommun och region.

Innehåll

  • Ändrade regler för möjlighet att ogiltigförklara en uppsägning – men nuvarande möjlighet kvarstår vid brott mot annan lagstiftning, exempelvis diskrimineringslagen (sålunda kan här uppstå gränsdragningsproblem)
  • Möjlighet att undanta 5 arbetstagare från turordningslistan
  • Förändrad definition på tillräckliga kvalifikationer vid omplacering inom turordning
  • På längre sikt (kräver förändring av kollektivavtal) förändringar i möjlighet att slå samman driftsenheter
  • Skyldighet för arbetsgivare att i skälig utsträckning erbjuda kompetensutveckling till arbetstagare
  • Skadeståndsansvar (efter uppsägning) för arbetsgivare som inte i skälig utsträckning erbjuder kompetensutveckling

Förändrade regler avseende företrädesrätt till återanställning avseende anställda på anställningsformen allmän visstidsanställning

Utbildningens längd: Ca: 1 timme 40 min

Pris:
900 kr ex moms/användarlicens.
Grupplicenser på minst 10 personer får 15% rabatt
Grupplicenser på minst 50 personer får 25% rabatt

Licensen gäller i 14 dagar från att inbjudan till utbildningsplattformen skickats ut/beställningen bekräftats.

Ni får en personlig inloggning via mail senast dagen efter beställning.Beställ en utbildningen här!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *