Arbetsmiljöansvar och Covid-19

– för dig som är chef eller politiker 

Under 2020 avslöjas ena rysliga exemplet på smittspridning av Covid-19 efter det andra.
I en av Skånes småkommuner har en chef medvetet utsatt både vårdtagare och anställda för smitta med motiveringen: ”Vi har svårt att hitta vikarier så du får jobba tills du får symptom, även om du har utsatts för smitta”.

Olagligt? Javisst! Ansvariga och riskerar dagsböter och fängelse.

Vet du om ditt personliga straffrättsliga ansvar som chef / politiker?
I Coronakrisens tid väcks frågor om arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön, ett ansvar som vilar på både chefer och politiker. Arbetsgivare, det vill säga chefer och förtroendevalda politiker kan ställas inför domstol för arbetsmiljöbrott och då handlar det om ett personligt straffrättsligt ansvar med dagsböter och fängelse i straffskalan.

Misstag kan leda fram till allvarliga konsekvenser för arbetstagare och arbetsgivare. Exempelvis personal inom vård- och omsorg med bristfällig skyddsutrustning, oro för smittorisk, arbetstagare som insjuknar och avlider som en konsekvens av virussmitta på jobbet.

Denna utbildning syftar till att medvetandegöra chefer och förtroendevalda politikers arbetsmiljö- och straffansvar i samband med Covid-19. Ta del av denna livesända, extrainsatta föreläsning via din dator! 


Georg Frick
Georg är expert på praktisk arbetsrätt, författare, rådgivare och arbetsgivarkonsult och en av Sveriges mest uppskattade utbildare. Han anlitas av många företag, kommuner, regioner och kommunala bolag för rådgivning och utbildning. Georg har skrivit flera böcker inom området arbetsrätt och lön.

Utbildningens längd: Ca: 1 timme 54 min

Pris:
2 000 kr ex moms/användarlicens.
Grupplicenser på minst 10 personer får 15% rabatt
Grupplicenser på minst 50 personer får 25% rabatt

Licensen gäller i 30 dagar från att inbjudan till utbildningsplattformen skickats ut/beställningen bekräftats.

Ni får en personlig inloggning via mail senast dagen efter beställning.